Vindfjellsamarbeidet

Velkommen!           

Her finner du informasjon om hva Vindfjellsamarbeidet er og hva samarbeidet driver med.

Vindfjellsamarbeidet er et samarbeid mellom kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. Målet med samarbeidet er å legge til rette for et godt friluftstilbud i Vindfjelltraktene, i første omgang vinterstid med preparerte skiløyper for turgåere. Vårt løypenett strekker seg over ca. 120 km med preparerte skiløyper.

Vindfjellsamarbeidet består av Larvik og Siljan kommuner, Larvik og Omegen Turistforening, Fritzøe Skoger og Vindfjelløpet (Svarstad IL).

I tillegg kommer det økonomiske bidrag fra øvrig næringsliv, hytte-eiere, hytte-foreninger og privatpersoner.

Du kan være med å bidra til preparering ved å klikke deg inn på menyvalget "Støtt samarbeidet" til venstre.

 prepping-des-2012